Profil

Min opgave som erhvervs- og organisationspsykolog er at guide og inspirere til udvikling af lederskab i et tæt samspil med den øvrige organisation.

Jeg er optaget af, hvordan man sikrer de ordentlige dialoger og skaber grobund for gode psykologiske møder.

Graden af omsættelighed er central. Hvordan sikrer man, at udviklingsprocesser og -forløb forankres i organisationen? Jeg er vedvarende optaget af bevægelsen fra ord til handling.

Mine kurser og forløb er ikke hyldevarer. De er skræddersyet til den enkelte opgave og udfordring.

Mit teoretiske udgangspunkt er i den systemiske, eksistentielle og narrative tradition.

Jeg er interesseret i relationer, hvor komplicerede og mangfoldige de end er, og jeg tror på vigtigheden af at skabe klarhed om de intentioner og værdier, der udspilles i ethvert samspil.

Med det narrative perspektiv for øje tilstræber jeg i mit arbejde, at skabe rum for så rig en præsentation af historier som mulig.


Gå til top ↑

Erhvervspsykolog, Cand. psych. aut. og specialist
Karin Bremer
Morten Børupsgade 10, 1
8000 Aarhus C
M: 20 43 75 85
mail@karinbremer.dk